Our Team

Taufik, S.Pd, MM.

Taufik, S.Pd, MM.

Kepala Sekolah

>>

Drs. Mamat Rahmatna

Drs. Mamat Rahmatna

Wakil Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran IPA

>>

Dra. Nunuk Astutiningtyas, M.Pd.

Dra. Nunuk Astutiningtyas, M.Pd.

Staf Ahli Pengendali Mutu

Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

>>

Gatot Rarang Hosimoyo, S.Pd

Gatot Rarang Hosimoyo, S.Pd

Staf Kurikulum

Guru Mata Pelajaran Matematika

>>

Romdon, S.Pd

Romdon, S.Pd

Staf Kurikulum

Guru Mata Pelajaran IPA

>>

Warniati, S.Pd.

Warniati, S.Pd.

Staf Kesiswaan

Guru Bimbingan Konseling

>>

Diardati Rahayuningtyas, S.Pd

Diardati Rahayuningtyas, S.Pd

Staf Humas/Sarana Prasarana

Guru Mata Pelajaran BK/Tata Boga

>>

Dra. Dwi Astuti Choiriyah

Dra. Dwi Astuti Choiriyah

Guru Mata Pelajaran BK

>>

Dra. Carinih

Dra. Carinih

 

Guru Mata Pelajaran Penjasorkes

>>

Dra. Hamidah

Dra. Hamidah

 

Guru Mata Pelajaran IPS/BK

>>
1 | 2 | 3 >>

Search site

© SMPN 265 2009 All rights reserved.

SAHRUDIN - ASAHMULTIMEDIA.COM